ผู้จัดจำหน่ายระบบดับเพลิง และวาล์วแก๊สสำหรับอุตสาหกรรม

ผู้จัดจำหน่าย รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบสารสะอาดดับเพลิง ด้วยก๊าซเฉี่อย (Inert Gas) Nitrogen (N2), ก๊าซอาร์กอน (Ar), FM-200 (HFC227ea) รวมถึงการทดสอบระบบ และการบำรุงรักษารายปี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ INEREX

โรทาเร็กซ์ ไฟร์เทค ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ INEREX ระบบสารสะอาดดับเพลิง (Clean agent) คุณภาพระดับพรีเมียม

ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับโรงงาน
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ INEREX
ผู้จัดจำหน่ายระบบดับเพลิง และวาล์วแก๊สสำหรับอุตสาหกรรม

ผู้จัดจำหน่าย รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบสารสะอาดดับเพลิง ด้วยก๊าซเฉี่อย (Inert Gas) Nitrogen (N2), ก๊าซอาร์กอน (Ar), FM-200 (HFC227ea) รวมถึงการทดสอบระบบ และการบำรุงรักษารายปี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ INEREX

โรทาเร็กซ์ ไฟร์เทค ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ INEREX ระบบสารสะอาดดับเพลิง (Clean agent) คุณภาพระดับพรีเมียม

ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับโรงงาน
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ INEREX

บริษัท โรทาเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดจำหน่าย สารสะอาดดับเพลิง ก๊าซเฉื่อย INEREX inert gas fire systems ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก UL-Certificated ตามมาตรฐาน NFPA 2001 Environmental friendly product

รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบสารสะอาดดับเพลิง ด้วยก๊าซเฉี่อย (Inert Gas) Nitrogen (N2), ก๊าซอาร์กอน (Ar), FM-200 (HFC227ea) รวมถึงการทดสอบระบบ และการบำรุงรักษารายปี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องควบคุมระบบการผลิต, ศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์ Data center ห้องเก็บเซิฟเวอร์

FIXED INSTALLATION FIRE SYSTEMS

FIXED INSTALLATION FIRE SYSTEMS

ELECTRIC/PNEUMATIC DIRECTIONAL VALVE

ELECTRIC/PNEUMATIC DIRECTIONAL VALVE

INEREX SILENT NOZZLES

INEREX SILENT NOZZLES

SUPPLY & SWITCH OVER BOARDS

Supply & switch over boards

CONTROL PANEL FOR PNEUMATIC DIRECTIONAL VALVESCONTROL PANEL FOR PNEUMATIC DIRECTIONAL VALVES

PRESSURE REGULATORS

Pressure regulators

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ INEREX

ระบบสารสะอาดดับเพลิง (Clean agent) คุณภาพระดับพรีเมียม เป็น สารสะอาดดับเพลิง ก๊าซเฉื่อย (Inert Gas) ทั้ง ก๊าซไนโตรเจน (N2), ก๊าซอาร์กอน (Ar), FM-200 (HFC227ea) ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ดับเพลิงได้รวดเร็วเหนือกว่าระบบดับเพลิงด้วยน้ำผ่านสปริงเกอร์ เพราะไม่เป็นอันตราย ไม่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้องที่เกิดเพลิงไหม้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเดินท่อได้ไกล แก้ปัญหาไม่มีพื้นที่ห้องไม่สามารถวางถังไว้ใกล้ๆ ห้องได้

INEREXเป็นระบบดับเพลิงชนิดก๊าซเฉื่อย (Inert Gas) ที่ได้รับการรับรองจาก UL ให้ความปลอดภัยที่เหนือกว่า ประหยัดเวลา และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย